Cultuurshock is een divers collectief schrijvers dat de ons omringende cultuur (muziek, films, boeken, games, podiumkunsten …) beschouwt vanuit een christelijke identiteit. Verder hebben we vooral een zwak voor cultuur die ons weet te raken. Mooie dingen verdienen aandacht.

We hebben echter niet de pretentie een autoriteit te willen zijn, noch op cultureel vlak, noch op geestelijk vlak. Elk artikel en review is de persoonlijke opinie van de auteur in kwestie. Het is net deze verscheidenheid die Cultuurshock graag in de kijker wil zetten. Zo is het bijvoorbeeld perfect mogelijk dat er over een bepaalde film twee tegenstrijdige reviews zouden verschijnen. Dat zou zelfs erg boeiend kunnen zijn.

We willen onze lezers geen voorgekauwde conclusies voorschotelen, maar hen net prikkelen om zelf op onderzoek te gaan. Met onze reviews scheppen we een kader, zodat lezers beter geïnformeerd zijn en hopelijk beter in staat zijn om zelf een keuze te maken. Beschouw ons als een culturele Lonely Planet gids; informatief en vol goeie tips, maar de verantwoordelijkheid om een reis uit te stippelen waar je je goed bij voelt ligt bij jezelf.

Bon voyage!