Jezusvoorogen

Waar ga je naar toe als je de tijd in voorbereiding op Pasen bewust wil meemaken? Traditioneel betekent dat dat je minder of geen vlees meer eet. De laatste jaren zijn er ook verschillende vrienden die Facebook, games, tv, … opgeven om met een helderdere blik naar het eigen leven te kijken. Enkele vrienden uit Duitsland dagen zichzelf (en anderen) met hun Modeprotest uit om je kledingsassortiment te beperken tot een 7 tal outfits en daar 40 dagen mee te leven en eindeloos te combineren, op zoek naar meer eenvoud en een betere toekomst.

Wie op zoek is naar handvatten voor de komende veertig dagen kan veel hebben aan deze beelden en woorden.

Beelden en woorden

Waar vroeger mensen in een sacrale ruimte werden uitgenodigd om al kijkend naar beelden tot inkeer te komen en in het eigen leven een antwoord te vinden op het gepresenteerde herbergt dit boek ook een schat aan kunstwerken. Naast de bekendere werken van de oude meesters als Caravagio, Rembrandt, Van Gogh die elk op hun wijze uitdrukking gaven aan hun geloof ontmoet je ook hedendaagse kunstenaars die je meenemen in hun wereld of een spiegel voorhouden van jouw wereld.

De geselecteerde werken zijn zowel abstract, minimalistisch, klassiek, traditioneel, vernieuwend, modern in een scala aan technieken en gebruikte materialen. De beeldmeditaties en beeldbijbelstudies willen helpen om goed te kijken, naar het werk en naar jezelf. De auteurs komen uit alle hoeken van de wereld en van de kerk, maar hebben zich allemaal laten raken door een bepaald werk en delen wat ze zagen.

De variëteit in schrijvers, thema’s, kunstwerken, kunstenaars maakt het ontzaglijk rijk. Je krijgt achtergrondinformatie over de werken, kijkt met de ogen van de auteur. Wat het boek nog mooier gemaakt zou hebben is een grotere uitgave. Nu komen beeld en tekst tegelijk op je af, waardoor je te snel geneigd bent om meteen te gaan lezen wat er bij staat in plaats van dat je het werk helemaal laat doordringen. Gezien de aandacht die gevraagd wordt voor het grafische element in het boek, zou een uitgave met meer rust de beelden nog beter tot hun recht laten komen.

Wat de verschillende bijdragen gemeen hebben is dat ze uitnodigen tot contemplatie. Via de beelden en de woorden wordt je aan het denken gezet. Daarbij zijn er geen voorgeschreven antwoorden. Hoewel er ook mogelijkheden zijn om als groep te verdiepen in de meditaties van de voorbije week is het onvoorspelbaar wat kunst met je doet. Dit boek zet in ieder geval op weg om te leren kijken, naar het werk en het werk dat God in jou doet. Verrassende beelden en woorden.

Marleen Hengelaar-Rookmaker (red.), Jezus voor ogen: Beelden en woorden voor de veertigdagentijd (Amsterdam: Buijten en Schippershein Motief, 2012)

About The Author

Hoofdredacteur

Leave a Reply

Your email address will not be published.