Kris VleugelsCultuurshock is altijd op zoek naar cultuur met dat beetje extra. Mensen, muzikanten, projecten en producties die we de moeite vinden willen we niet onopgemerkt laten voorbij gaan. Cultuur zelf maar ook het verhaal van de mens er achter maakt het boeiend. We spraken met Kris Vleugels die met een opmerkelijk initiatief de juiste toon wil zetten. Onlangs richtte hij Musethic op, een kwaliteitlabel voor muzikanten die oren hebben naar (h)eerlijke klanken.

CS: Kris, je bent zelf muzikant en spoort jonge muzikanten aan om aan de slag te gaan met een instrument. Nu zet je het een stap verder en ben je bezig met Musethic. Waarom is Musethic nodig?

Kris: Ik heb al een 6-tal jaren een muziekwinkel met de nadruk op instrumenten voor starters. Ik bestel rechtstreeks uit het buitenland om mijn klanten de beste prijs te bieden voor hun instrument. Ik stootte meermaals op firmaatjes die heel goedkoop produceren, zo goedkoop dat ik het verdacht vond. De rechten van arbeiders stellen in die landen vaak weinig voor en hun loon nog minder… Ondertussen kwam ik ook in contact met christenen uit die landen, die me vertelden dat er economische vervolging bestaat, waarvan wij ons niet bewust zijn. Hoewel geschikt voor de job, krijgen christenen (en andere minderheden) ginds vaak geen werk, zodat ze in de armoede geduwd worden. Maar stel dat deze christenen erin zouden slagen iets te produceren dat geëxporteerd kan worden en het land voordeel zou bezorgen, dan zou de overheid ze zeker hun gang laten gaan.

Zo groeide het plan om een groothandel in muziekinstrumenten op te zetten, die in Europa voor afzet zou kunnen zorgen. En niet enkel een groothandel, maar meteen ook een kwaliteitslabel voor ethisch ondernemen: Musethic dus. We zijn een maand of vier geleden van start gegaan. Het is uiteraard een meerjarenplan, want je moet ginds de juiste vakmensen vinden om anderen op te leiden en investeerders die in zo’n projecten geloven. Ondertussen moet hier een netwerk opgebouwd worden: binnen een vijftal jaren moet er een goed draaiende groothandel klaarstaan met voldoende aangesloten winkels, om de instrumenten die dan hun weg naar Europa vinden, te verdelen. Daarom ben ik ondertussen op zoek gegaan naar producenten die aan criteria voor ethische handel voldoen, christelijke, maar ook andere. Ze ondertekenden een waardencharter, waarin ze verklaren zich te houden aan – en zich te laten controleren op – fair trade principes in de productie. Wie een Musethic gecertificeerd artikel koopt (label: zie afbeelding logo 02), weet dat de arbeiders die het vervaardigden daarvoor een eerlijk loon kregen en in veilige en gezonde omstandigheden werken. Verder zoekt de producent ook naar ecologische oplossingen in het productieproces. We willen ook instrumentenbouwers, eerlijke vakmensen die vaak niet commercieel aangelegd zijn, ondersteunen door hen een afzetmarkt te bieden, ook luthiers van hier in Europa.

Musethic_Logo-01CS: Hoe gemakkelijk zijn de gecertificeerde merken te krijgen in de handel?

We werken momenteel hard aan de verdeling. Handelaars zijn – zeker in deze crisistijd – heel behoudsgezind. Ze leggen niet graag nieuwe artikelen in de winkel, zeker niet wanneer het merk onbekend is. Er zijn al een aantal winkels in Nederland en België die reeds Musethic artikelen verdelen.  Het gaat voorlopig om snaren voor alle snaarinstrumenten uit Buenaos Aires, high end cimbalen uit Istanbul (via Californië), elektro accessoires voor het podium uit Hong Kong en custom elektrische gitaren (steel bodies) uit België. Je vindt de hele artikellijst eveneens op de website. Ook onze visie wordt er uitvoerig toegelicht.

CS: Wat wil je graag bereiken?

Uiteindelijk? Een Europese afzetmarkt die een oplossing biedt aan verdrukte mensen die hun lot in eigen handen nemen met wat hulp van ons. Op korte termijn: een groothandel met ethisch kwaliteitslabel uitbouwen en uit de rode cijfers blijven J. Om dit mogelijk te maken moeten we snel aan voldoende klanten komen. Dat zijn winkeliers die wel hun nek durven uit te steken. Het zou natuurlijk helpen als muzikanten met het hart op de juiste plaats in hun plaatselijke muziekwinkel expliciet zouden vragen naar de merken die we verdelen of hun winkelier zouden spreken over het Musethic label.

CS: Is dat een oproep?

Ja, dat is zonder meer een oproep. Zonder gelijkdenkende muzikanten, die er ook voor gaan, is ons project niet mogelijk. We hebben dus mensen nodig die hier actief mee aan de slag gaan. En ze zullen het zich niet beklagen, want je krijgt absoluut waar voor je geld als je Musethic artikelen koopt. Als je dan ook nog in je achterhoofd houdt, dat je er iets ten goede mee verandert in de levens van mensen in nood, dan is de keuze snel gemaakt, toch?

CS: Hoe brengt Musethic zijn waar aan de man?

We werken voorlopig met vertegenwoordigers op commissiebasis, die ons aanbod in de winkels proberen te krijgen. Natuurlijk spelen de regels van de vrije markt. Daarom bieden we de handelaars een artikel dat ze voor een heel concurrentiële prijs kunnen verkopen en waar ze toch voldoende aan kunnen verdienen. We zijn gestart met een hoofdzakelijk high quality range van instrumenten en accessoires. Er is teveel internet-concurrentie voor de low budget range. We willen ook niet beginnen met een eigen circuit van Musethic muziekwinkels. Wij vinden dat de bestaande muziekmarkt moet veranderen en dat doen we best van binnen uit.

CS: Welke artiesten zien we al spelen met Musethic materiaal?

We zijn volop bezig met endorsement contracten. Wie geïnteresseerd is mag altijd contact met me opnemen. Er zijn al een aantal geïnteresseerde muzikanten/bands, maar die maken we pas bekend als alles rond is. Onze website in het oog houden dus…

CS: Welk instrument dat onder propere omstandigheden geproduceerd is zou je graag op de markt brengen?

We hopen binnen een jaar of tien te kunnen uitpakken met snaarinstrumenten uit Pakistan, slagwerk/percussie uit Burkina Faso, blaasinstrumenten uit Haiti… We weten nog niet hoe ver en hoe hard het zal gaan. We leggen nu de fundering van een werk dat mogelijk anderen na ons verder zullen uitbouwen. Wie nu al wil meewerken aan onze droom mag zich altijd melden.

CS: Bedankt en veel succes!

About The Author

Hoofdredacteur

2 Responses

 1. Edwin Paques

  Een mooi initiatief. Welke onafhankelijke, bij voorkeur officiële instantie houdt toezicht op de fairtrade?
  Ik heb ook onder ‘christenen’ hier in België uitsluiting gezien en het is niet omdat we in een systeem leven dat die uitsluiting tot het religieuze huis beperkt en dus economische uitsluiting onmogelijk maakt… dat er in hoofde van jou, Kris, geen ‘religieus gefundeerde, door mensen toegepaste uitsluiting zou mogen bestaan. Ik heb met eigen ogen gezien dat die bestaat en ik spreek er je daarom hier en nu op aan: openlijk.
  Ik heb bij jou toch al snaren gekocht en ook zonder problemen. De ruimdenkendheid moet immers tegenover ‘religieuzen’ altijd uit hetzelfde hoekje komen… en een openlijk gesprek over die ‘Bijbel’? Geen bereidheid voor gevonden.
  Natuurlijk keur ik je initiatief niet af maar niet geheel zonder deze randbemerking. Je bekijkt het maar.
  Met ‘broederlijke’ groet, nochtans,
  Edwin

  Reply
  • Philip

   Het zou inderdaad een goeie zaak zijn moest er ook qua muziekinstrumenten een onafhankelijk label zijn qua fair trade. Musethic lijkt in elk geval een stap in de juiste richting, wat alleen maar aangemoedigd kan worden. Het meer persoonlijke aspect klinkt verder als een jammere ervaring Edwin. Zelf weten we hier natuurlijk het fijne niet van en dat hoeft ook niet. Ik kan je alleen maar aanraden om rechstreeks het gesprek met Kris aan te gaan. Een persoonlijk gesprek met een pint kan hopelijk veel uitklaren en eventueel rechtzetten.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.