8Overall Score

zone zereIs een rechtvaardige samenleving mogelijk in een niemandsland? Met deze vraag wil de Iraanse cultuurmaker Farzad Moloudi kijkers aansporen tot dialoog en actie.

Zone Zero

Zone Zero is een veelkleurig mozaïek van mensen, talen, ideeën, motivaties en kijk op samenleven in het voormalige Gesu klooster. Begonnen als een kraakpand met artiesten die omwille van politieke of filosofische overtuigen voor een leven samen in een groot leegstaand gebouw kozen en gaandeweg vergezeld werden met de allerarmsten, mensen zonder papieren, gevlucht uit eigen land, op zoek naar een beter bestaan.

Zone Zero toont een gelaagd portret dat begint met kinderen die aan de wortels van een enorme boom staan te luisteren.

Zogende moeders, vechtende honden, een gast die de hele dag met zijn zak vol propere kleren in Brussel rondstruint uit vrees dat zijn kleren gestolen worden, mijmeringen over het ondergrondse Brussel waar mensen verkiezen te wonen, families die in vuilniszakken op zoek gaan naar eten, kinderen die met vier in een bed slapen, geschonden verdragen, kinderen op glad ijs, marxistische gefilosofeer, kerk in actie, onvergetelijke feestjes in de lege kerk, het afschuimen van de vroegmarkt, een Zwitserse artieste die hartje winter vanuit de hoogste verdieping oversteekt via een kabelbaan naar een boomhut in de top van een boom die geplant werd op de dat dat België onafhankelijk werd, crisisvergaderingen met veel geschreeuw, bewoners die het pand verlaten omdat ze zich niet langer veilig wanen of niet verteerd willen worden door “wat er daar binnen zit”, de takken van een boom die gesnoeid worden terwijl de voice-over opnieuw herhaalt hoe belangrijk het is dat mensen zich aan de regels dienen te houden.

De tijd die verstrijkt, seizoenen wisselen. De boom in het midden van de tuin staat er minder vol bij. Afgezaagde takken worden gehakseld. De oude kloostermuren met een wirwar van elektriciteitsdraden wordt geleidelijk aan gelijk aan de architectuur van andere gebouwen in de omgeving. De eens bruisende plaats heeft meer en meer weg van een gevangenis of een zelfopgelegd asielzoekerscentrum.

Zone Zero is een documentaire op zijn aller knapst: originele soundtrack, poëtische beelden, grauwe werkelijkheid, tedere schoonheid, echte verhalen, kleurrijke personages en beelden die voor het oprapen lagen. Leven en overleven, harmonie en sabotage, feest en verval, mensen en beesten in een fascinerend mozaïek waarbij elk deel je doet afvragen wat het betekent om mens te zijn, samen met anderen.

Een liefdeswerk van een man die zelf enkele jaren woonde tussen de mensen en trachtte alle perspectieven (bewoners, ordehandhavers, sociale organisaties, gasten, amokmakers en vredestichters) een plek te geven. Met veel dank aan het collectief dat zich geeft in de strijd om een menswaardig bestaan.
Zone Zero – Farzad Moloudi (2014)

About The Author

Hoofdredacteur

Leave a Reply

Your email address will not be published.